Το MAMIDI είναι ένα έργο Erasmus+, που στοχεύει να

προετοιμάσει τις Τοπικές Αρχές,   για τις επικείμενες αλλαγές

οι οποίες προέρχονται από τις σημερινές προκλήσεις της ΕΕ,

δηλαδή τη μετανάστευση και την διαφορετικότητα.

   
© ALLROUNDER