Η πιλοτική εκπαίδευση για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Τοπικής Διοίκησης στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ MAMIDI υλοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 21 Μαΐου έως 15 Ιουλίου 2018 (διάρκεια 8 εβδομάδων).

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στην πιλοτική εκπαίδευση ήταν 352 και ανήκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

•    ΜΚΟ - 23
•    Δημόσια διοίκηση - 44
•    Άλλα - 46
•    Εκπαίδευση- 80
•    Ψυχολόγοι- 28
•    Δικηγόροι- 9
•    Κοινωνικοί λειτουργοί - 105
•    Καμία απάντηση - 17

Ανήκαν σε περισσότερες από 1 κατηγορίες (π.χ. Φοιτητές νομικής/ εκπαιδευτικοί / Κοινωνικοί λειτουργοί / Ψυχολόγοι που εργάζονται σε ΜΚΟ / Δημόσια Διοίκηση) - 19.

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, ο τρόπος υλοποίησης που επιλέχθηκε ήταν η εικονική αίθουσα τάξης στο Moodle. Αυτή η λειτουργία μας έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρουμε το μάθημα σε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ταυτόχρονα και ως εκ τούτου να διαδώσουμε ευρέως τα αποτελέσματα του έργου MAMIDI με χαμηλό κόστος.

Οι 4 ενότητες που ήταν διαθέσιμες στους συμμετέχοντες στο μάθημα ήταν οι εξής:

1. Ενότητα I: Πολιτιστική εκδήλωση και  νοοτροπία, που καλύπτει τις πολιτισμικές πλευρές της μετανάστευσης.

2. Ενότητα II: Τοπικές Πολιτικές Ενσωμάτωσης, που καλύπτει τις κοινωνικές πλευρές της μετανάστευσης.

3. Ενότητα III: Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης και της Διαφορετικότητας σε Τοπικό Επίπεδο: Λήψη Αποφάσεων στο Δημόσιο, που καλύπτει τις διοικητικές πλευρές της μετανάστευσης.

4. Ενότητα IV: Ανακάλυψη του Οικονομικού Δυναμικού των Μεταναστών και Προσφύγων, που καλύπτει τις οικονομικές πλευρές της μετανάστευσης

Κάθε 2 εβδομάδες δώσαμε πρόσβαση στους χρήστες σε μία νέα ενότητα.

Κάθε ενότητα χωρίζεται σε κεφάλαια, κάθε κεφάλαιο περιέχει υλικό για ανάγνωση, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και αναθέσεις. Όλα αυτά είναι για προσωπική μελέτη.

Στο τέλος κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες στο μάθημα έπρεπε να κάνουν αυτοαξιολόγηση με δύο προσπάθειες ανά δοκιμή. Με βάση τις επιδόσεις τους (ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 70%), οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά στο τέλος του μαθήματος. 136 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις των τεσσάρων ενοτήτων.

Επίσης, το μάθημα αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίου αξιολόγησης στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη συνάφεια, το επίπεδο και τον όγκο του εκπαιδευτικού υλικού (ενότητες). Παρ 'όλα αυτά, εξέφρασαν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα και θα ήθελαν περισσότερα διαδραστικά στοιχεία (διαλέξεις, βίντεο, live chat κ.λπ.).

Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (85%) έχει δηλώσει ότι έχει βελτιώσει τη συνολική γνώση του θέματος μετά την εκπαίδευση. Και όλοι τους δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τα όσα έχουν μάθει.

   
© ALLROUNDER