Κατά τη διάρκεια του έργου οργανώθηκαν δύο πολλαπλασιαστικές  εκδηλώσεις στη Σλοβακία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα του έργου MAMIDI.

1η πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Σλοβακία

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2018, στο Herľany (Σλοβακία).

Αριθμός συμμετεχόντων: 71. Η ομάδα συμμετεχόντων ήταν ένας τέλειος συνδυασμός των άμεσων και έμμεσων ομάδων-στόχων του έργου. Υπήρχαν εκπρόσωποι των περιφερειακών και τοπικών δήμων -από το γραφείο περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακού πολιτισμού και  προσωπικό των δημοσιονομικών οργανισμών των δήμων που συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος κυρίως από την περιοχή του Košice. Επίσης, υπήρχαν υπάλληλοι μετανάστευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας, ΜΚΟ που εστιάζουν τις δραστηριότητές τους για παρόμοια θέματα και έχουν μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς και ακαδημαϊκοί και φοιτητές που εργάζονται στους σχετικούς τομείς.

Κύρια θέματα και παρουσιάσεις:

  • Διαφορετικότητα: Κατά τη μετάβαση των Κοινοτικών Κανόνων: Η περίπτωση των απομονωμένων Ρομά
  • Μετανάστευση, Διαφορετικότητα & Ευάλωτες ομάδες
  • Διαχείριση της Μετανάστευσης και της Διαφορετικότητας μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων της Τοπικής Διοίκησης
  • Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης σχετικά με τη Μετανάστευση και την Διαφορετικότητα στην περιφέρεια του Kosice

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα Mamidi είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τη φροντίδα όχι μόνο των μεταναστών (της μίας πλευράς της ιστορίας) αλλά και της άλλης πλευράς – των εκπροσώπων της κοινωνίας ή της κοινότητας, της Δημόσιας Διοίκησης & των οργανισμών της που είναι επίσης ευάλωτοι όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

 

 

2η πολλαπλασιαστική εκδήλωση στη Σλοβακία

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018 στη Νίτρα (Σλοβακία) στις εγκαταστάσεις του Γεωργικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας στη Νίτρα, Σχολή Ευρωπαϊκών Σπουδών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διεύθυνση: Tr. Α. Hlinku 2, 949 76, Nitra.

Η εκδήλωση ανήκει στην ομάδα πολλαπλαστικών εκδηλώσεων που έχουν οργανωθεί για να εξασφαλίσουν την επιτυχία και τη βιωσιμότητα του έργου MAMIDI. Η δραστηριότητα αυτή αφορούσε τις διοικητικές ικανότητες που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με θέματα μετανάστευσης και ποικιλομορφίας στη δημόσια διοίκηση σε τοπικό επίπεδο. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάδοση πληροφοριών σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του, ιδίως στις ακόλουθες ομάδες στόχους: διοικητικές ικανότητες στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της περιφερειακής ανάπτυξης.

 

   
© ALLROUNDER