Το έργο "Διαχείριση της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας μέσω της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των Τοπικών Αρχών (ακρωνύμιο MAMIDI)" χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Το έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου του 2018.

Το έργο MAMIDI στοχεύει να αναπτύξει τις δυνατότητες των Τοπικών Αρχών, ώστε να προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές οι οποίες προέρχονται από τις σημερινές προκλήσεις της ΕΕ, δηλαδή τη μετανάστευση και την διαφορετικότητα.

Οι δυνατότητες αυτές θα ενισχυθούν από δύο κύρια εργαλεία:

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και παροχή κατάρτισης για τις τοπικές αρχές.
• Οδικός χάρτης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας από τις τοπικές αρχές.

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

• Το προσωπικό των δήμων
• Το προσωπικό των δημοσιονομικών και φορολογικών οργανισμών των δήμων
• Το προσωπικό των λεγόμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης
• Το προσωπικό των Περιφερειακών Γραφείων των τοπικών αρχών
• Το προσωπικό των άλλων δημοτικών γραφείων.

Άλλοι δικαιούχοι του έργο είναι:

• Ακαδημαϊκοί και φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
• Επαγγελματίες στον τομέα της τοπικής / περιφερειακής ανάπτυξης
• Υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
• Το ευρύ κοινό

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου MAMIDI είναι:

• μια έκθεση σχετικά με τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών των Τοπικών Αρχών σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας
• μια εκπαίδευση για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Τοπικών Αρχών στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας
• ένας οδικός χάρτης για την διαχείριση της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας

 

   
© ALLROUNDER