Συναντήσεις προγράμματος


Εναρκτήρια συνάντηση 

2η συνάντηση στη Βουδαπέστη

3η συνάντηση στις Βρυξέλλες

4η συνάντηση στον Πειραιά

5η συνάντηση στη Βουδαπέστη

 


Εκπαιδεύσεις


Εκπαίδευση εκπαιδευτών

 


Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις


Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις ανήκουν στην ομάδα δραστηριοτήτων διάχυσης που έχουν οργανωθεί για να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα του προγράμματος MAMIDI.

Ο κύριος στόχος των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες των εταίρων ήταν η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του, ιδίως δε η πορεία προς τις κύριες ομάδες - στόχους μας: το προσωπικό των δημοσιονομικών οργανισμών των δήμων που συνέβαλαν στην υλοποίηση του προγράμματος, το προσωπικό των αποκαλούμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης Προσωπικού των Περιφερειακών γραφείων της Τοπικής Διοίκησης, το προσωπικό άλλων δημοτικών γραφείων, Ακαδημαϊκούς και φοιτητές , επαγγελματίες στον τομέα της τοπικής / περιφερειακής ανάπτυξης, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το ευρύ κοινό. Με τις εκδηλώσεις αυτού του είδους συνεισφέραμε επίσης στη δημόσια συζήτηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και της διαφορετικότητας και την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων της τοπικής και περιφερειακής διοιίκησης. Επίσης, μοιραστήκαμε την εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά την υλοποίηση του έργου και διαδώσαμε τα αποτελέσματα του σχεδίου.

ASTRA || TUKE

IDEC

TREBAG

 


Πιλοτικές εκπαιδεύσεις


ASTRA || TUKE

IDEC

TREBAG

   
© ALLROUNDER