Počas projektu boli na Slovensku zorganizované dve multiplikačné akcie s cieľom zabezpečiť úspech a udržateľnosť projektu MAMIDI.

1. Multiplikačná aktivita 

Held on 17 May 2018, in Herľany (Slovakia) Number of participants: 71. The group of participants was a perfect combination of the direct & indirect target groups of the project. There were the representatives of the regional & local municipalities – regional development office, regional culture, and staff of budgetary and contributory organizations that are created by Municipalities mostly from the Kosice region, migration officers from the Slovak Ministry of interior, NGOs which focus their activities on the similar topics and have the wide experience from the relevant field, academics and students working in the fields concerned.

Hlavné témy a prezentácie:

  • Rozmanitosť: o prenose noriem Spoločenstva: prípad segregovaných Rómov",

  • Migrácia, rozmanitosť a zraniteľnosť,

  • Riadenie migrácie a rozmanitosti prostredníctvom budovania kapacít lokálnej verejnej správy,

  • Diskusia za okrúhlym stolom o migrácii a rozmanitosti v Košickom kraji

Všetci účastníci sa zhodli na tom, že projekt Mamidi je veľmi dobrým príkladom starostlivosti nielen o migrantov (jedna strana príbehu), ale aj o druhú stranu - zástupcov hlavnej spoločnosti alebo komunity, verejnej správy a jej orgánov, ktoré sú tiež zraniteľné ako migranti a utečenci.

 

 

2. Multiplikačná aktivita 

Podujatie sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2018, v Nitre (Slovensko) v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, adresa: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Podujatie patrí do skupiny multiplikačných akcií organizovaných s cieľom zabezpečiť úspech a udržateľnosť výsledkov projektu MAMIDI. Táto aktivita bola venovaná budúcim administratívnym kapacitám, ktoré môžu pracovať v oblasti riadenia migrácie a rozmanitosti vo verejnej správe na miestnej úrovni. Hlavným cieľom podujatia bolo šírenie informácií o projekte a jeho výstupoch, najmä o kurze. Cieľovou skupinou boli budúce administratívne kapacity študujúce v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja.

 

   
© ALLROUNDER