MAMIDI, AB'nin göç ve çeşitlilik gibi halihazırdaki zorluklarından

gelen değişikliklere daha iyi hazırlanmaları için Yerel Yönetimlerin

kapasitesini arttırmayı amaçlayan bir Erasmus + projesidir

 

Türk ortaklı ProVest, Ekim 2015'te MAMIDI projesinden çekildi.

The Turkish partner ProVest withdraw from the MAMIDI

project in October 2015.

   
© ALLROUNDER