"Yerel Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi (kısaltma MAMIDI) yoluyla Göç ve Çeşitliliğin Yönetilmesi" projesi ERASMUS + Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir.. Proje 1 Eylül 2016'da başlamış olup 31 Ağustos 2018'de sona erecektir.

MAMIDI, AB'nin göç ve çeşitlilik gibi mevcut zorluklarından gelen değişikliklere daha iyi hazırlanmaları için Yerel Yönetimlerin kapasitesini arttırmayı amaçlamaktadır.

Kapasite, iki ana araç ile geliştirilmiştir:
• Eğitim materyalleri geliştirilmesi ve yerel yönetimlere  eğitim hizmetinin verilmesi.
• Yerel yönetim için göç ve çeşitliliği yönetmek için yol haritası.

Proje hedef grupları:
• Belediye personeli
• Belediyeler tarafından oluşturulan iktisadi işletme ve yardımcı kuruluşların personeli
• Müşteri Merkezleri personeli
• Yerel yönetimlerin bölge müdürlükleri personeli
• Diğer belediye ofis personeli

Projeden yararlanan diğer faydalanıcılar şunlardır:
• Yüksek öğretim seviyesindeki akademisyenler ve öğrenciler
• Yerel / bölgesel kalkınma alanında uygulayıcılar
• Bölgesel ve yerel düzeyde karar alıcılar ve politika yapıcılar
• Kamuoyu

MAMIDI projesinin başlıca sonuçları:

• göç ve çeşitlilik yönetimi alanında yerel yönetim için gelecekteki beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öngörülmesine ilişkin bir rapor
• göç ve çeşitlilik yönetimi alanında yerel yönetim kapasitesini artırmaya yönelik bir eğitim
• göç ve çeşitliliğin yönetilmesi konulu bir yol haritası

   
© ALLROUNDER