ASTRA (proje lideri), yöneticilere yönelik eğitimler konusunda önemli tecrübeye sahip, diğer eğitim kurumlarıyla iyi ilişkiler içindedir ve daha önce birçok uluslararası araştırma ve eğitim projesine katılmıştır. http://www.astra-ngo.sk/

TUKE, akademik eğitim ile araştırma ve eğitim alanında uluslararası işbirliği yapan;  özel ve kamu sektöründeki kurumlarla olan bağları güçlendiren ve böylece onların ihtiyaçlarına ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir teknik üniversitedir. http://www.tuke.sk/


IDEC, Yunanistan'da bulunan bir eğitim danışmanlığı şirketidir. Faaliyetleri eğitim, yönetim danışmanlığı, kalite güvencesi, hem özel hem de kamu sektörü için e-öğrenme ve BİT çözümlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi şeklindedir.

Hayatboyu Öğrenme alanında, IDEC, Avrupa politikalarında ve özellikle Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, ECVET, Europass, EQAVET, resmi olmayan ve gayri resmi öğrenmenin geçerliliği ve eğitim ve öğretim sistemlerinde ulusal reformlarda deneyim sahibidir. http://www.idec.gr/

TREBAG, e-öğrenme (örnek olarak mesleki eğitim ile ilgili) teknoloji transferlerini içeren yenilikçi eğitim materyalleri ve metodolojilerinin geliştirilmesinden, teknoloji transferi ve yenilik zinciri yönetimine kadar zengin bir tecrübeye sahiptir. http://www.trebag.hu/

ProVest Danışmanlık, hem kamu hem de özel kuruluşlara teknik yardım hizmetleri sunan bir danışmanlık firmasıdır. ProVest, Proje tasarımı ve yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. ProVest, proje döngüsü yönetiminde programlama, teklif verme, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarını desteklemektedir. http://www.provest.net/

   
© ALLROUNDER